Beth yw ‘Llinellau Sirol’?

Mae ‘Llinellau Sirol’ yn fater cenedlaethol sy’n dod yn fwy amlwg.  Mae’n fygythiad sylweddol i gymunedau ac yn cam-fanteisio ar y bobl sydd fwyaf agored i niwed mewn cymdeithas. Gelwir grŵp troseddau cyfundrefnol (neu gang trefol) sy’n ehangu ei fenter delio mewn cyffuriau i siroedd newydd, yn ‘linell sirol’.

Os byddwch yn amau bod achosion o ddelio mewn cyffuriau yn digwydd neu os byddwch yn pryderu bod grŵp troseddau cyfundrefnol wedi targedu person ifanc neu oedolyn sy’n agored i niwed, RIPORTIWCH EF

Nid oes rhaid i chi fod yn hollol sicr, mae amau rhywbeth yn ddigon.

Cael mwy o wybodaeth ar Linellau Sirol

Help a Chymorth

Os bydd rhywun mewn perygl uniongyrchol neu os bydd trosedd yn digwydd dylech bob amser ffonio 999

  • Heddlu De Cymru 999/101
  • Taclo’r Tacle - 0800 555111
  • Giles Trust - 020 7708 8000
  • Fearless – 0800 555 111
  • Childline – 0800 1111
  • Barnardo's Cymru - 029 2049 3387
  • Llinell Gymorth Caethwasiaeth Fodern - 08000 121 700
  • Canolfan Camfanteisio ar Blant a’u Hamddiffyn Ar-lein - 0870 000 3344

Ciciwch Llinellau Sirol dros yr ystlys!

Rydym yn dosbarthu cardiau gemau Cwpan Rygbi'r Byd am ddim, sy'n cynnwys dyddiadau, lleoliadau ac amserau gemau ynghyd â lle i nodi canlyniadau pob gêm i helpu i gynyddu ymwybyddiaeth o broblemau sy'n ymwneud â Llinellau Sirol.

Ar ochr arall y cerdyn mae gwybodaeth bwysig am Linellau Sirol, gan gynnwys esboniad o'r hyn yw Llinellau Sirol, sut gall effeithio ar bobl, yr arwyddion i gadw llygad amdanynt a ble i gael help neu adrodd am rywbeth a allai fod yn achos pryder yn eich barn chi.

Gwyddwn fod diddordeb mawr yng Nghwpan Rygbi'r Byd a byddwn yn rhoi'r cardiau hyn i bobl am ddim. Yr unig beth y gofynnwn ni amdano yw bod unrhyw un sy'n codi cerdyn yn cymryd ychydig funudau i ddarllen yr wybodaeth bwysig am Linellau Sirol ar y cefn.

Mae'r cardiau gemau maint poced ar gael mewn llyfrgelloedd, adeiladau'r cyngor a mannau cyhoeddus eraill yn CNPT, neu allwch chi lawrlwytho copi yma.

Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Cardiau Gemau Cwpan Rygbi'r Byd
4.84 MB